Фирма ПЕКЧЕ

Свържи се с фирма ПЕКЧЕ

търговия в страната и чужбина, продажба и преработка на вторични суровини от пластмаса и метал, транспортна, комисионна и посредническа дейност в страната и чужбина, всякакви услуги, незабранени от закона, производство и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. Пловдив, ул. Волга 47