Фирма ПИ ВИ БИ ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма ПИ ВИ БИ ПРОПЪРТИС

Инвестиции в недвижими имоти, придобиване на недвижими имоти и тяхната препродажба и отдаването им под наем, вътрешно и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство, производство, изкупуване, преработка на стоки, инвестиции в строителството, консултантска дейност , както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. София, ул. бул. Никола Вапцаров 35