Фирма Проект Враждебна

Свържи се с фирма Проект Враждебна

Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им;

гр. София, ул. ул. Златовръх 1