Фирма Т и Н Груп

Свържи се с фирма Т и Н Груп

Отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, консултантски услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност, строителна, инженерингова, посредническа, производствена дейност; туристическа дейност, хотелиерство; внос, износ и реекспорт на стоки и услуги; рекламна дейност; търговско представителство, издателска дейност, рекламно оборудване и аксесоари, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и други дейности, незабранени със закон, като дейностите, за които е необходим лиценз и/или спрециални разрешения, ще бъдат упражнявани след получаването им.