Фирма ПРОЕМА

Свържи се с фирма ПРОЕМА

Проектиране, консултантски услуги по управление на инвестиционни проекти, инженеринг, строителство, строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, внос и износ на строителни материали и готови строителни продукти, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги с всички видове транспорт и всяка друга дейност, незабранена от закона.