Фирма РЮАЛ

Свържи се с фирма РЮАЛ

ресторантьорство, търговска и транспортна дейност, както и всяка друга не забранена от закона дейност, а когато има разрешителен режим или лиценз – след получаване на съответните.

с. Копринка, ул. ул.”Дружба” 8