Фирма САМИЛЕКС 02

Свържи се с фирма САМИЛЕКС 02

Търговска дейност, производство на стоки, извършване на услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон

с. Иваняне, ул. Иванянско шосе 39