Фирма КРАПФ Имоти

Свържи се с фирма КРАПФ Имоти

Инвестиране в недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и свързаните с това дейности, покупка, внос, продажба и износ на градински изделия и изделия за строителната промишленост и части за тях, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.