Фирма Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ОЗОК

Свържи се с фирма Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ОЗОК

Извършване на медико-диагностични изследвания, както и извършване на всякакви сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите, след получаване на необходимите разрешения.

гр. София, ул. ул. Генерал Асен Николов 19