Фирма Бадалски 2021

Свържи се с фирма Бадалски 2021

Строителство, строително-монтажни услуги и дейности, търговия на едро и дребно; вътрешна и външнотърговска дейност; производство и търговия с хранителни стоки, алкохол и цигари (след лиценз), кафе и сладкарски изделия; експлоатация на заведения за бързо хранене; ресторантьорство (след лиценз), заведения за развлекателни игри и занимания; покупка на стоки или други вещи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; произвоство на стоки и продажба на същите; производство и търговия със стоки за бита и промишлени изделия; технически услуги; вътрешен и международен туризъм; транспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; внос-износ на стоки; комисионна, консигнационна, спедиторска, складова и лизингова дейност; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; сделки с обекти на индустриалната и интелектуалната собственост,ноу-хау, промишлени образци и търговски марки, туристически, информационни, импресарски, консултантски или други услуги, както и всякакви други търговски сделки, незабранени от закона, като за дейностите, за които законодателството предвижда извършването им след получаване на лиценз, те ще се извършват след надлежно разрешение.