Фирма СТУДИО ЛИНГУА

Свържи се с фирма СТУДИО ЛИНГУА

Преводи и легализация, импресарска и концертна дейност. Производство на стоки за масово потребление, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, търговия с радиомобилни телефони и принадлежности за тях, комисионна, лизингова и спедиционна дейност, складова дейност, превозни сделки, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на жилища с цел продажба, селскоктопанска и външноикономическа дейност, автосервизни услуги и търговия с леки автомобили и резервни частиза тях, както и всяка дрга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Княз Александър Дондуков 69