Фирма ВДН МЕТАЛ

Свържи се с фирма ВДН МЕТАЛ

Търговия, внос и износ, промишлени стоки за бита , търговска и външно търговска дейност транспортна и спедиторска дейност, ел. търговия, представителство и посредничество, туристическа и рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, организиране на мероприятия за отдих и развлечения, превоз на пътници и товари, отдаване под наем на автомобили и имоти . Както и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт от българското законодателство.

гр. Пловдив, ул. ЖАН ЖОРЕС 29