Фирма АГАТ АМ

Свържи се с фирма АГАТ АМ

Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионна, складова, транспортна, превозна, туристическа дейност, дейност на търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество или предоставяне на други услуги, счетоводни, консултантски и други услуги, озеленяване, градинарство, цветарство, вътрешно и външно почистване на сгради, почистване на подови настилки, покупка, външно търговски сделки, внос и износ на всякакъв вид стоки, производство и преработка на селскостопанска продукция, реализация на инвестиционни проекти в областта на земеделието и туризма, покупка на земеделски земи, арендуване и наемане на земеделски земи, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки, рекламни, информационни, импресарски, сервизни и програмни сделки, ремонт и подръжка на битова техника, строително -ремонтни услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг, транспортни сделки в страната и чужбина, продажба на цигари и алкохол (след лиценз), търговия с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от и с тях (след лиценз), както и други услуги и дейности разрешени от закона.