Фирма АЛФА КОМПРЕСОРИ

Свържи се с фирма АЛФА КОМПРЕСОРИ

продажба, инсталиране, ремонт и обслужване на винтови и други компресори, компресорно оборудване, системи за сгъстен въздух, генератори, батерии, водоохлаждащи агрегати и други машини. Продажба на резервни части и консумативи. Маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закон.

гр. Плевен, ул. Шар планина 13