Фирма АЛПИНА КОРПОРЕЙТ

Свържи се с фирма АЛПИНА КОРПОРЕЙТ

бизнес консултантски услуги, придобиване на недвижими имоти, отдаване на имоти под наем, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина, транспортна дейност, комисионерска и посредническа дейност, туристически услуги, туроператор, рекламна и издателска дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона, като за дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз, след получаването им.

гр. Варна, ул. Съборни 27