Фирма АлВаКа

Свържи се с фирма АлВаКа

фризьорски и козметични услуги, маникюр и педикюр, както и организиране на курсове и обучения в тази област; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на дребно; търговско представителство и посредничество; внос и износ, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.