Фирма ОРИОН ОРБИТАЛ

Свържи се с фирма ОРИОН ОРБИТАЛ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ; КОМИСИОННИ И КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ – ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ – ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ В СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НЕЗАБРАНЕНИ ОT ЗАКОНА.

с. Дойренци, ул. ул. „Александър Стамболийски“ 52

Телефон: +359878923137