Фирма АШ-ФИ

Свържи се с фирма АШ-ФИ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВЕНА И ШИВАШКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ИНФОРМАЦИОННА, СКЛАДОВА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС; ЛИЗИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛСКИ, ЖИЛИЩНИ И ДРУГИ СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА;

с. Лъжница, ул. Драва 40