Фирма Плодчето БО

Свържи се с фирма Плодчето БО

Търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство, посредничество и агенство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни услуги; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; транспортна дейност, обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и в чужбина /след лиценз/; спедиционни и превозни сделки; рестьорантьорство и питейни заведения; туристическа дейност; сделки с интелектуална собственост; счетоводни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредническа дейност за недвижими имоти и наемни отношения; хотелиерство; туроператорска дейност, туристическа агентска дейност /след лиценз/; предоставяне на допълнителни туристически услуги; отдаване на автомобили под наем (рент-а- кар); посредническа дейност по информиране за работа на български граждани в Р България и други държави; подбор, информиране, регистрация на търсещи работа лица и оказване на съдействие за сключване на договор с работодател; търговия с горива и смазочни материали на дребно и едро, импресарска дейност; както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон.