Фирма ИЗРАРОЗЕ

Свържи се с фирма ИЗРАРОЗЕ

Покупка на недвижими имоти, стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия на конфекция, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, импресарска дейност, рекламна, информационна дейност, сделки с интелектуална собственост.