Фирма МАГНОЛИЯ 2022

Свържи се с фирма МАГНОЛИЯ 2022

Търговия на едро и дребно в страната и чужбина на всякакви стоки в т.ч. канцеларски и офис материали и консумативи; фризьорски и козметични услуги; извършване на ремонтно-строителна дейност; покупко-продажба на недвижими имоти; посредническа дейност при сделки с недвижими имоти; проучване, проектиране и представителство на местни и чуждестранни лица и фирми, занимаващи се с аналогична дейност; автомивка; сделки с интелектуална собственост и ноу-хау; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос, износ и реекспорт; търговско предствителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически и други услуги; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг /всички след съответно разрешение на компетентен орган/.

с. Гроздьово, ул. ул.Жечка Карамфилова 5