Фирма АКВАТЕРМ СЕРВИЗ

Свържи се с фирма АКВАТЕРМ СЕРВИЗ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИЗЪМ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.