Фирма БАЛКАН ИМПЕКС КОНСУЛТ

Свържи се с фирма БАЛКАН ИМПЕКС КОНСУЛТ

вътрешно и външнотърговска дейност с всички позволени от закона стоки, внос, износ, реекспорт, посредничество и други специфични търговски операции, търговско посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа дейност по наемане на персонал в страната и чужбина, дейност на агенция за отдаване на персонал под наем в страната и чужбина, покупко-продажба на земеделска земя, наемане на площи и терени, обработка и търговия със земеделски продукти, покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; инвестиции в недвижими имоти-покупка, проектиране, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и управление в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход; транспорт на нефт и продукти от нефтен произход; търговия с петрол и петролни продукти и всички останали акзизни и неакцизни стоки, специално производство, специална продукция автоаксесоари, резервни части, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, неспециализирана търговия на едро, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на магазини и други търговски обекти, производство на стоки за бита, промишлеността и потреблението, както и всички други дейности незабранени със закон за този вид дружества.