Фирма БИ БЮТИ 98

Свържи се с фирма БИ БЮТИ 98

КОЗМЕТИЧНИ И РАЗКРАСИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСЯКАКВИ СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН, ВНОС И ИЗНОС НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ПРЕПАРАТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, КОМИСИОННА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, БАРТЕРНИ, КОНСИГНАЦИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Монтана, ул. ул. ТУНДЖА 32