Фирма КРБМ

Свържи се с фирма КРБМ

Проектиране, разработване, изграждане и търговия със софтуерни продукти, предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка и продажба на стоки както и всички други дейности, които не са забранени от българския закон.

гр. София, ул. Цар Иван Асен II 12Б