Фирма Шемха Хелт

Свържи се с фирма Шемха Хелт

Стопанска и социално предприемаческа дейност, свързана с производство на дигитални решения и предоставяне на услуги с добавена стойност; предоставяне на консултантски и информационни услуги в сферата на здравеопазването; рекламна и маркетингова дейност.
Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

гр. Варна, ул. ул. „Иван Драсов“ 26