Фирма Бора-Дик

Свържи се с фирма Бора-Дик

Търговско представителство на наши и чужди фирми и физически лица в страната и чужбина и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, покупка на всички видове стоки или други вещи, незабранени от закона с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и маркетинг, консултантски услуги, всички други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.

гр. Стара Загора, ул. ул. Любен Каравелов 3