Фирма БОРГО

Свържи се с фирма БОРГО

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производство на всички видове разрешени стоки с цел продажба; производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, промишлени стоки и стоки за потребление; производство, изкупуване и търговия на селскостопанска продукция; търговия на едро и дребно; външноикономическа и външнотърговска дейност; експорт; импорт; реекспорт; бартер; комисионна; превозна; спедиторска; лизингова; складова; куриерска дейности; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; покупко-продажба, търговия с недвижими имоти; транспортни услуги в страната и чужбина; рекламна дейност; производство и разпространение на рекламни материали и продукти; компютърни и интернет услуги; аудиовизуална продукция и всички други дейности, които не са забранени със закон или друг нормативен акт.

гр. София, ул. ул. “Балканджи Йово” 9