Фирма АМБУЛАТОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ – СПАСОВ КИНЕЗИ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ – СПАСОВ КИНЕЗИ

осъществяване само на извънболнична помощ, съгласно чл. 36, ал.3 от Закона за лечебните заведения.

гр. Пловдив, ул. „Стоян Михайловски“ 38

Телефон: 0898 436 812