Фирма Диди Войс Оувърс

Свържи се с фирма Диди Войс Оувърс

Предоставяне на звукозаписни
услуги и обработване на аудио и видео материали, консултантски услуги,
маркетинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Всяка дейност,
за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва
след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или
регистрация

Телефон: 0888036712