Фирма ДУОТОН ВПН

Свържи се с фирма ДУОТОН ВПН

Администрация, управление и решения в областта на маркетинга; онлайн маркетинг, производство, изграждане и поддръжка на рекламни материали и съоражения; разработване на уебсайтове; разработка на софтуер; поддържане на софтуерни продукти и решения; поддържане на база данни; консултации и обучения в областта на информационните технологии; сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на юридически и физически лица, , както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон /като за дейностите, за които е необходимо лиценз, ще се извършват след снабдяването с такъв/.

гр. Варна, ул. ул. 27-ми Юли 19