Фирма ДЖАСКО

Свържи се с фирма ДЖАСКО

Хотелиерство и ресторантьорство /спец лиценз/; производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, приработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; борсови сделки; превозна, спедиционна, рекламна, комисионна, лизингова, складова и информационна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, печатарска дейност, компютърен дизайн.

гр. Варна, ул. бул. Сливница 39