Фирма Джъст Хайърд

Свържи се с фирма Джъст Хайърд

Подбор на персонал, посредническа дейност при назначаване на специалисти и мениджъри в областта на информационните технологии и продажбите. Освен това дружеството може да сключва всякакви сделки, които пряко или косвено са свързани с предмета му на дейност и не са забранени от закона.

гр. София, ул. ул. “Свети Климент Охридски” 2