Фирма ДЖИЕСДЖИ 88

Свържи се с фирма ДЖИЕСДЖИ 88

покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; импорт и експорт на стоки в страната и чужбина; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, консултантски, програмни и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; транспортни и таксиметрови превози, както и всяка друга дейност или услуги, незабранени от закона.

гр. Пловдив, ул. Ян Хус 5