Фирма ПАВЛЕВСКИ ГРУП

Свържи се с фирма ПАВЛЕВСКИ ГРУП

Проектиране, изпълнение и контрол на строителството, строително –монтажна дейност, изработка и търговия със строителни изделия и готови строителни продукти, ремонт и поддържане на строителни обекти, В и К дейност, ел.заваръчни услуги, обработка и заготовка на метални изделия без оръжие и боеприпаси, проектиране и търговия на материали и изделия от мебелната промишленост, вътрешен интериор и дизайн, изграждане и оформяне на панаирни изложения, технологична и производствена дейност в областта на електронните устройства и системи, производство, търговия със селскостопанска продукция и изделия на хранителната и леката промишленост, , вътрешна търговия на едро и дребно, външнотръговска дейност (внос, износ, бартер, реекспорт, обменни, компенсационни и други специфични външнотръговски сделки и операции), дейности и услуги по търговско посредничество и представителство, хотелиерска / след получаване на лиценз/, ресторантьорска и туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, услуги, покупка, строеж и обзавеждане и инвестиции на недвижими имоти с цел продажба, комисионна, спедиционна / без поща/, складова, лизингова, превозна дейност на пътници и товари в страната и чужбина, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон.

гр. София, ул. Латинка 7

Телефон: **********

Уебсайт: www.pavlevski.com