Фирма Ел Ди Къмпани

Свържи се с фирма Ел Ди Къмпани

Посредническа; комисионна и консултантска дейност; маркетинг; рекламна и издателска дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на промишлени стоки и предмети на бита; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари; както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. Месечинка 8