Фирма ЕВРОБИЛД 2020

Свържи се с фирма ЕВРОБИЛД 2020

покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. София, ул. Нишава 5

Телефон: 0888769896