Фирма ФЕДИ ЕНД ИО

Свържи се с фирма ФЕДИ ЕНД ИО

обща търговия, внос, износ, пазарни проучвания; консултантски услуги, проучвания, промоции; проучвания, производство, маркетинг на козметика, тоалетни принадлежности, сапуни; производство, маркетинг на опаковъчни артикули; производство, търговия с мебели, декоративни предмети; търговия на едро и дребно, електронен магазин; финансови консултации; организиране на семинари, събития; участие в други компании, клонове, франчайз; предоставяне на козметични услуги; управление на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

гр. София, ул. Джеймс Баучер 103