Фирма ФЛЕКС КЪНСТРАКШЪН

Свържи се с фирма ФЛЕКС КЪНСТРАКШЪН

Строителство и инвестиции с недвижими имоти, логистика, консултантска дейност, проектиране на сгради и инженерни съоръжения, управляване на проекти, техническо ръководство на обекти, ремонт, поддръжка и строителство, трансфер на интелектуална и индустриална собственост, разработване и реализация на проекти за развитие и маркетинг в областта на строителството, консултантска дейност, разработване и реализация на проекти, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, покупко-продажба на стоки на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, транспортна дейност в страната и чужбина, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.