Фирма ВИВА ХОУМ 2

Свържи се с фирма ВИВА ХОУМ 2

Строително-предприемаческа дейност, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, архитектурни, инженерни и други консултации, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. „Йордан Радичков” 5Б