Фирма СЕБО 2005

Свържи се с фирма СЕБО 2005

ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ПРЕВОЗНИ, РЕКЛАМНИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТОКОВ КОНТРОЛ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ /РЕНТ-А-КАР/ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ/, ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ОТ И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТ.

с. Голеш, ул. ВТОРА 30