Фирма ГАЛ 11

Свържи се с фирма ГАЛ 11

Информационни услуги, информационни технологии, консултантски услуги; поддръжка на софтуер; уеб дизайн, издателска и рекламна дейност, продукция и обработка на видеа, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

Телефон: 0886995550