Фирма ЛА ЛОКУРА

Свържи се с фирма ЛА ЛОКУРА

Административни услуги за компании като подготвително счетоводство, деловодна обработка на документи; преводи от и на чужди езици, трансевропейско набиране на персонал, рекламен маркетинг; Популяризиране на транснационални теми в областта на образованието и културата и свързаните с тях международни образователни и информационни пътувания; Дейности по управление на движимо и недвижимо имущество и активи, работа в мрежа с международни компании, като за всяка дейност, за осъществяването на която е необходим лиценз или разрешително – след снабдавяне с необходимия лиценз/разрешително; Дружеството може да извършва и всички сделки, които съответстват пряко или косвено на предмета на дейност и не са забранени от закона