Фирма ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК

Свържи се с фирма ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК

Изграждане и развитие на образователен научно технически комплекс, като среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки чрез професионална гимназия по информатика и компютърни науки, колеж по иновативни технологии и висше училище по информатика и електронно лидерство; изработка, внедряване и поддържане на ИТ платформи; блокчейн технологии; проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; развитие и приложение на платформената икономика с изкуствен интелект, включително платформи за образователни услуги, електронна търговия и интернационализация на бизнеса; изграждане и развитие на лабораторен комплекс от осем учебни лаборатории: лаборатория за мобилни устройства, лаборатория за мрежови комуникации и облачни услуги, лаборатория по интернет на нещата, лаборатория по роботика, лаборатория по ИТ сигурност, лаборатория по мултимедийни системи, лаборатория по лазерна безопасност, лаборатория по изкуствен интелект; музей на технологиите; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

гр. Пловдив, ул. ул. ВЪЛКО ШОПОВ 14

Телефон: **********

Уебсайт: www.optela.com