Фирма Ф. НАНИ ФРУКТ

Свържи се с фирма Ф. НАНИ ФРУКТ

Търговска дейност, производство и продажба на плодове и зеленчуци и селскостопанска продукция, производство на подправки за хранително – вкусовата промишленост, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на маркетингови проучвания, консултантска дейност, търговско посредничество и предприемачество, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. ул. “Христо Белчев” 2