Фирма ГАЛЕСИМА

Свържи се с фирма ГАЛЕСИМА

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; фризьорски и козметични услуги; търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности и услуги, разрешени от закона и съгласно действащото законодателство

гр. Стара Загора, ул. Иван Мирчев 6