Фирма ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ

Свържи се с фирма ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговска, външнотърговска и външноикономическа дейност; предоставяне на услуги в страната и чужбина; търговско представителство, посредничество, и агентство ш. местни и чуждо правни физически и юридически лица; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; предприемаческа дейност в страната и чужбина в областта на строителството, вътрешния, международния и ловен туризъм; ресторантьорство и хотелиерство; строеж, обзавеждане и отдаване под наем на спортни обекти; строителство и търговия със строителни материали; дърводобив, покупка, преработка, заготовка и продажба на дървен материал, промишлена и друга дървесина за мебелната и дьрвопреработваща промишленост; износ на дървен материал, обработена и необработена дървесина от всякакъв вид.

гр. Берковица, ул. ул. “Поручик Грозданов” 6

Телефон: 0887 020 477