Фирма ГЕРГАНА-ЛМ

Свържи се с фирма ГЕРГАНА-ЛМ

търговия на едро с безалкохолни и алкохолни напитки; търговия на едро с тютюневи изделия; производство на хранителни и промишлени стоки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; ресторантьорство; кетеринг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, при спазване и съобразяване с всички лицензионни, регистрационни или други изисквания, като дейностите, за които, съгласно действащото законодателство се изисква разрешение или лиценз, ще се осъществяват след снабдяване на дружеството с такъв;

гр. Видин, ул. ул. Христо Ботев 30