Фирма ХАНГАРА

Свържи се с фирма ХАНГАРА

Експлоатация на туристически комплекси и заведения, ресторантьорство и хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, лизингова, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество, разкриване и поддържане на магазини за хранителни и нехранителни стоки и покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на строително-монтажни дейности, производство, преработка и реализация на животинска и растителна продукция, както и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение