Фирма Иглика 2

Свържи се с фирма Иглика 2

Вътрешна и външна търговия на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид, в това число търговия с домашен текстил, керамика, порцелан, козметика, стоки за дома, както и всички други дейности, които не са забранени от българския закон. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.